Analizy

Prezydent Ukrainy w Berlinie

30 sierpnia odbyła się oficjalna wizyta prezydenta Wiktora Janukowycza w Niemczech, w czasie której spotkał się on z najwyższymi władzami oraz przedstawicielami biznesu. Wizyta miała przede wszystkim charakter zapoznawczy. Janukowycz starał się przedstawić Ukrainę jako państwo stabilne i przewidywalne, co ma kluczowe znaczenie dla niemieckich inwestorów, borykających się z problemami w prowadzeniu biznesu na Ukrainie w ciągu ostatnich lat.
W Berlinie Janukowycz spotkał się z kanclerz Angelą Merkel, prezydentem Christianem Wulffem, ministrem spraw zagranicznych Guido Westerwelle. Omawiano m.in. rozwój stosunków Ukrainy z UE oraz zagadnienia dwustronnej współpracy gospodarczej. Merkel zwróciła uwagę na konieczność utrzymania procesów demokratycznych na Ukrainie oraz zapowiedziała, że jesienią odbędzie się niemiecko-ukraińskie forum energetyczne. Odbyło się również spotkanie z przedstawicielami niemieckiego biznesu, w czasie którego Janukowycz przedstawił kroki podjęte przez Ukrainę dla poprawienia klimatu inwestycyjnego oraz zapowiedział dalsze reformy.
Wizyta wpisuje się w ukraiński plan ofensywy dyplomatycznej (w najbliższym czasie Janukowycz odwiedzi Chiny oraz Francję i Wielką Brytanię). Wybór Berlina jako pierwszej europejskiej stolicy, do której ukraiński prezydent udał się z oficjalną wizytą, świadczy o wadze, jaką władze Ukrainy przywiązują do współpracy z Niemcami. Zapewnienie stabilności wewnętrznej stwarza przesłanki do dalszego zacieśnienia relacji gospodarczych (Niemcy są obecnie drugim partnerem handlowym Ukrainy). Jednocześnie mimo pewnego ograniczenia aspiracji ukraińskich władz w kwestii integracji europejskiej przekonanie Niemiec do zajęcia bardziej sprzyjającego Ukrainie stanowiska w spornych zagadnieniach politycznych (np. wprowadzenie ruchu bezwizowego) wydaje się mało prawdopodobne. <smat>