Analizy

Czechy: Spór o koordynację spraw unijnych

Współrządzące, konserwatywne ugrupowania TOP 09 i Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS) toczą spory o prymat na prawej stronie sceny politycznej, z których najistotniejszy dotyczy koordynacji polityki europejskiej. Kwestia odpowiedzialności za agendę europejską w rządzie może być zarzewiem ciągłych sporów kompetencyjnych.
Zgodnie z ustaleniami koalicyjnymi, centroprawicowy rząd Petra Neczasa (ODS) zlikwidował stanowisko ministra ds. europejskich, powierzając koordynację polityki europejskiej premierowi. W tym celu szef rządu ma mieć do dyspozycji odpowiedni dział w kancelarii rządu, współpracujący z MSZ. Na jego czele premier Neczas chce postawić sekretarza stanu. Zdaniem TOP 09 osoba w tej randze będzie jednak de facto nowym ministrem ds. europejskich, którego działalność poważnie ograniczy kompetencje wicepremiera i ministra spraw zagranicznych – prezesa TOP 09 Karela Schwarzenberga.
31 sierpnia prezydium TOP 09 wezwało koalicjantów do „konsekwentnej realizacji umowy koalicyjnej i ustalonego programu rządu”, co można traktować jako usztywnienie stanowiska. Nawet jeśli premierowi uda się uzyskać zgodę koalicjantów na nominowanie swojego kandydata (jest nim obecnie Ivan Hodacz, sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów), to jego pozycja polityczna może okazać się zbyt słaba do sprawnego koordynowania kwestii związanych z problematyką unijną. Może to utrudnić wypracowanie spójnego stanowiska Republiki Czeskiej w sprawach dotyczących polityki europejskiej. <grosz>