Analizy

CEZ zmienia plany inwestycyjne i skupia się na czeskim rynku

Czeski koncern energetyczny CEZ zapowiedział, że w najbliższych latach ograniczy inwestycje zagraniczne i skupi się na działalności na rodzimym rynku. CEZ porzucił ambitne plany inwestycyjne związane z prywatyzacją polskich przedsiębiorstw energetycznych i skupi się na konsolidacji posiadanych już aktywów. Priorytetem koncernu pozostaje rozwój energetyki atomowej w Czechach, ale w tej dziedzinie CEZ chciałby uczestniczyć także w projektach w pozostałych państwach regionu, m.in. w Polsce.
Plany ogłoszone 19 sierpnia przez kierownictwo CEZ zakładają istotne ograniczenie w najbliższych pięciu latach środków przeznaczonych na inwestycje. Wydatki w wysokości ok. 17 mld euro przewidziane na lata 2010–2015 zostaną zredukowane o około 4 mld. Czeski koncern rezygnuje z dotychczasowych planów dynamicznej ekspansji zagranicznej, których częścią miał być również polski rynek elektroenergetyczny. CEZ wycofał m.in. zainteresowanie kupnem Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, zaś w sierpniu zrezygnował z udziału w prywatyzacji Energii. W Polsce CEZ będzie dążył do konsolidacji i rozwoju posiadanych aktywów.
Według nowych założeń CEZ skoncentruje się na czeskim rynku, gdzie jest dominującym producentem energii elektrycznej. Koncern zamierza zarazem ekspandować w sektorze ciepłowniczym. Priorytetem CEZ pozostaje jednak projekt rozbudowy czeskich elektrowni atomowych (Temelin i Dukovany), który objąć ma również słowacką elektrownię Jaslovske Bohunice. Równocześnie CEZ deklaruje chęć udziału w budowie elektrowni atomowych w Polsce i na Węgrzech. <boc>