Analizy

Turcja zabiega o pogłębienie współpracy z Azerbejdżanem

16–17 sierpnia z oficjalną wizytą w Azerbejdżanie przebywał prezydent Turcji Abdullah Gul. Celem wizyty była odbudowa relacji między Baku i Ankarą, nadszarpniętych przez trwający w ostatnim roku proces normalizacji relacji turecko-armeńskich, oraz demonstracja, że Turcja pozostaje aktywnym graczem na Kaukazie. Wbrew zapowiedziom nie podpisano jednak porozumień o ruchu bezwizowym i współpracy energetycznej, co wskazuje, że Baku uzależnia rozwój współpracy z Turcją od realnych efektów politycznych.
W trakcie wizyty podpisano Porozumienie o Strategicznym Partnerstwie i Wzajemnej Pomocy między Azerbejdżanem oraz Turcją. Nie ujawniono szczegółów porozumienia, jednak prezydent Ilham Alijew określił je mianem „historycznego”. Podczas wizyty prezydent Turcji zadeklarował także wsparcie Azerbejdżanu w procesie rozwiązania konfliktu karabaskiego oraz zapewnił o braterskich więziach łączących oba kraje. Z kolei prezydent Ilham Alijew deklarował gotowość rozwiązania konfliktu karabaskiego w oparciu o tzw. pryncypia madryckie. Wizyta Abdullaha Gula, która odbyła się kilkanaście dni przed spodziewaną wizytą prezydenta FR Dmitrija Miedwiediewa, miała na celu pokazanie, że Turcja dąży do odgrywania ważnej roli w procesie rozwiązania konfliktu karabaskiego. Jednocześnie, pomimo zapewnień o braterstwie wydaje się, że Azerbejdżan podchodzi sceptycznie do deklaracji tureckich i uzależnia rozwój współpracy, także w sferze energetycznej od konkretnego wsparcia, m.in. w procesie karabaskim. <ola>