Analizy

ŁUKoil coraz silniejszy w Chorwacji

29 lipca chorwacki urząd antymonopolowy wydał zgodę na zakup przez rosyjski koncern ŁUKoil spółki paliwowo-dystrybucyjnej Crobenz należącej do spółki INA. Chorwacja zgodziła się na przejęcie spółki przez koncern rosyjski, dostrzegając korzyści wynikające ze wzrostu konkurencji dla dominującego na chorwackim rynku koncernu MOL. Otwiera to drogę dla ekspansji ŁUKoilu w Chorwacji i wpisuje się w jego strategię zdobywania rynków na Bałkanach Zachodnich.
W 2009 roku węgierski koncern MOL przejął kontrolę nad spółką INA, zwiększając swoje udziały do 47%. Agencja Ochrony Konkurencji Rynkowej (AZTN) zgodziła się na to, pod warunkiem że INA sprzeda spółkę Crobenz, gdyż MOL, który posiada własną sieć dystrybucyjną, kontrolowałby ponad 60% chorwackiego rynku paliw. W kwietniu br. INA próbowała sprzedać Crobenz firmie utworzonej przez słowacką spółkę paliwową Progress Trading, kontrolowaną przez fundusz inwestycyjny Slavia Capital, ale transakcja została zablokowana przez AZTN, m.in. ze względu na nieprzejrzystą strukturę własnościową inwestora. 21 lipca INA podpisała umowę sprzedaży 100% udziałów w Crobenz koncernowi ŁUKoil. Wartość transakcji nie została ujawniona. Wydana przez AZTN zgoda oznacza, że transakcja zostanie w najbliższym czasie sfinalizowana. Crobenz posiada w Chorwacji 14 stacji benzynowych, magazyny oraz pozwolenia i licencje na kolejne inwestycje. Sam ŁUKoil jest obecnie właścicielem 21 stacji benzynowych w Chorwacji.
ŁUKoil, posiadający znaczący udział w rynkach paliwowych oraz liczne aktywa w sektorze przetwórstwa ropy w pozostałych krajach regionu (Bułgaria, Macedonia, Czarnogóra, Rumunia, Serbia) od kilku lat bezskutecznie próbował wejść na rynek chorwacki. W maju 2008 roku udało mu się zakupić niewielką firmę Europa-Mil, właściciela 9 stacji paliwowych. Obie firmy będą podstawą do dalszej rozbudowy sieci dystrybucyjnej w Chorwacji. W najbliższych latach można się spodziewać szybkiej ekspansji ŁUKoila w Chorwacji, co zagrozi dominującej pozycji koncernu MOL na tym rynku. <MarSz>