Analizy

Federacja Rosyjska: ŁUKoil kupuje własne akcje

28 lipca rosyjska firma naftowa ŁUKoil – mimo wcześniejszych zapowiedzi, że nie skorzysta z prawa pierwokupu – zdecydowała się na wykupienie 7,6% własnych akcji należących do amerykańskiego koncernu ConocoPhilips (CP), swego głównego partnera, za 3,4 mld USD. Decyzja ŁUKoilu w dużym stopniu wynikała z nieformalnej presji Kremla na koncern, by nie dopuścić do spadku notowań jego akcji oraz by wycofanie się CP nie zaszkodziło prywatyzacyjnym planom rządu.
Obecnie ConocoPhilips, największy zagraniczny udziałowiec ŁUKoilu (ok. 20% akcji) sprzedaje tylko część swego pakietu za sumę 3,44 mld USD. Transakcja ma być sfinalizowana w połowie sierpnia. Umowa przewiduje opcję wykupienia przez ŁUKoil do 26 września br. pozostałych akcji należących do CP (11,6%), ale decyzja rosyjskiego koncernu będzie zależała od koniunktury na rynku. W sumie wartość całego pakietu Conoco wynosi ok. 9 mld USD. CP zamierza pozbyć się udziałów w ŁUKoilu do końca 2011 roku. Zgodnie z deklaracjami Conoco, przyczyną decyzji sprzedaży akcji rosyjskiego koncernu były trudności finansowe. Przedstawiciele amerykańskiej kompanii zapewniają, że nie zamierzają wycofać się z Rosji, a jednocześnie nieoficjalnie przyznają, że CP nie widzi w Rosji perspektyw, bo największe projekty strategiczne są zarezerwowane dla rosyjskich kompanii państwowych. Również decyzja ŁUKoilu o wykupie od CP własnych akcji w sytuacji trwającego kryzysu, określana w mediach jako „patriotyczna", potwierdza niezmienność polityki Moskwy i podważa modernizacyjne deklaracje większej otwartości dla zagranicznych inwestorów. <epa>