Analizy

Chorwacja, Serbia i Słowenia zacieśniają współpracę w transporcie kolejowym

30 lipca przedstawiciele ministerstw transportu i/lub infrastruktury Chorwacji, Serbii i Słowenii podpisali w Belgradzie deklarację przewidującą powołanie regionalnego przedsiębiorstwa kolejowego oraz uproszczenie procedur w transporcie kolejowym. Realizacja tych zamierzeń zwiększy opłacalność tranzytu przez Bałkany Zachodnie i pośrednio uderzy w spółki przewozowe ze Słowacji, Węgier i Rumunii, które obecnie obsługują większość transportu z Europy Środkowej do Europy Południowej.
Zgodnie z podpisaną deklaracją 1 września powstanie joint venture operatorów linii kolejowych trzech państw. Spółka będzie obsługiwać dalekobieżny transport na biegnącym przez te państwa odcinku tzw. X Korytarza Transportowego (Austria – Słowenia – Chorwacja – Serbia – Bułgaria – Grecja – Turcja). W deklaracji państwa zobowiązały się ponadto do uproszczenia procedur przesyłu towarów, m.in. przyspieszenia odpraw celnych, ujednolicenia kontroli fitosanitarnych. Dzięki temu przejazd na trasie Salzburg–Stambuł ma ulec skróceniu z 60 do 40 godzin.
Obecnie tranzyt kolejowy do państw Europy Południowej odbywa się przede wszystkim poprzez tzw. IV Korytarz Transportowy (Austria – Czechy – Słowacja – Węgry – Rumunia – Bułgaria – Grecja – Turcja). Według danych szacunkowych korytarz ten obsługuje 90% całości tranzytu, podczas gdy pozostałe 10% odbywa się przez państwa Bałkanów Zachodnich. Powołanie przez te państwa wspólnej spółki przewozowej oraz uproszczenie procedur transportowych zapewne przyczynią się do wzrostu atrakcyjności X Korytarza, tym bardziej że jest to najkrótsza droga z Europy Środkowej do Południowo-Wschodniej. Jednak ze względu na zapóźnienia infrastrukturalne w krótkiej perspektywie nie należy oczekiwać znacznego wzrostu tranzytu tym szlakiem. <dab>