Analizy

Szczyt Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie

W Budapeszcie 20 lipca odbył się szczyt Grupy Wyszehradzkiej z udziałem premiera Donalda Tuska oraz premierów Czech, Słowacji i Węgier, którzy niedawno objęli swoje funkcje: Petra Neczasa, Ivety Radiczovej i Viktora Orbana. Zapowiedziano intensyfikację współpracy, w tym regularne spotkania czterostronne przed istotnymi spotkaniami UE. Grupa ma ściśle współdziałać w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego. Słowacja, która 1 lipca objęła roczne przewodnictwo w V4, do swoich priorytetów włączyła także współdziałanie w tworzeniu mechanizmów zwalczania kryzysu gospodarczego. V4 ma kontynuować współpracę na rzecz wsparcia państw Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego.
Węgry i Polska mają ściśle współpracować z pozostałymi państwami V4 w sprawach związanych z prezydencją w UE w roku 2011. Premier Tusk podkreślał, że V4 jest odpowiedzialnym ugrupowaniem w UE, gdyż umie integrować interesy całej Unii z interesami narodowymi.
Premierzy ponownie wyrazili wsparcie dla rozwoju infrastrukturalnych powiązań sieci energetycznych, projektu gazociągu Nabucco i połączenia terminali LNG nad Bałtykiem i Adriatykiem. W lutym podczas szczytu energetycznego w Budapeszcie ustalono współpracę m.in. w zakresie wsparcia projektów infrastrukturalnych w energetyce środkami z polityki spójności i tworzenia finansowych podstaw polityki energetycznej UE. Konkretne rozwiązania ma opracować wyszehradzka grupa zadaniowa ds. bezpieczeństwa energetycznego, powołana podczas polskiego przewodnictwa w V4 w 2009 roku.
Na marginesie szczytu V4 doszło m.in. do spotkania premierów Węgier i Słowacji. Ustalono wznowienie prac mieszanych dwustronnych komisji roboczych. Zajmą się one m.in. problemami związanymi z nowymi przepisami o obywatelstwie (przyjętych na Węgrzech, a następnie na Słowacji), które w ciągu ostatnich tygodni stały się najbardziej palącą kwestią w stosunkach bilateralnych. <mag>