Analizy

MFW udziela Rumunii kredytu zaufania

Rada Dyrektorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego 2 lipca podjęła decyzję o uruchomieniu piątej transzy 913 mln euro kredytu stand by dla Rumunii. Choć są to stosunkowo niewielkie środki, to decyzja o ich wypłacie ma duże znaczenie. Pozwoli bowiem odbudować zaufanie inwestorów zagranicznych do Rumunii, poważnie nadszarpnięte w związku z modyfikacją programu oszczędnościowego pod koniec czerwca.
Fundusz podjął decyzję o wypłacie środków z tygodniowym opóźnieniem. Było ono spowodowane orzeczeniem Sądu Konstytucyjnego z 25 czerwca, który zakwestionował legalność mającej wejść z początkiem lipca 15-procentowej obniżki emerytur. Orzeczenie wymusiło nagłą modyfikację programu oszczędnościowego i podniesienie stawki VAT z 19% do 24%. Problemy z wdrażaniem programu wywołały obawy co do możliwości kontynuacji reform gospodarczych i utrzymania przez Rumunię uzgodnionego z MFW deficytu budżetowego (6,8% PKB w 2010 roku), doprowadziły do gwałtownej deprecjacji leja (między 24 a 29 czerwca spadek wartości wyniósł 3,9%) i spadków na giełdzie.
Decyzja o wypłacie środków korzystnie wpłynie na klimat inwestycyjny, gdyż wiąże się z pozytywną oceną Funduszu dotychczasowych działań centroprawicowego rządu Emila Boca oraz akceptacją dla zmodyfikowanego programu oszczędnościowego. Uspokojenie sytuacji na rynkach finansowych może mieć jednak charakter tymczasowy. Utrzymanie deficytu budżetowego na ustalonym z MFW poziomie będzie bowiem trudne ze względu na obecną klęskę powodzi oraz prawdopodobnie niższe, niż zakłada rząd, wpływy z podniesienia stawki VAT. <dab>