Analizy

Litwa: Premier Kubilius z wizytą w Mińsku

Premier Litwy Andrius Kubilius przyjechał 28 czerwca do Mińska, by wraz z premierem Siarhiejem Sidorskim uroczyście otworzyć hipermarket budowlany – wspólną inwestycję litewsko-białorusko-fińską. Promocja litewskiego biznesu na Białorusi stała się też okazją do kolejnego spotkania z prezydentem Alaksandrem Łukaszenką, w trakcie którego rozmawiano o pogłębianiu współpracy gospodarczej pomiędzy Białorusią a Litwą. Wizyta Kubiliusa potwierdza utrzymującą się od lat aktywną politykę Wilna wobec Białorusi, co przynosi Litwie wymierne korzyści polityczne i gospodarcze.
Litwa od lat, mimo sankcji unijnych, starała się podtrzymywać dobre relacje dyplomatyczne z Białorusią, a w ciągu ostatniego roku są one szczególnie ożywione. Pozytywny klimat do współpracy stworzyła wizyta Łukaszenki w Wilnie we wrześniu 2009 roku, na której zorganizowanie nalegały kręgi biznesu litewskiego, wywierające presję na polityków. Dla litewskiego biznesu Białoruś staje się atrakcyjnym obszarem do inwestowania. Litwa utrzymuje dodatni bilans handlowy z Białorusią, a inwestycje litewskie w 2009 roku wzrosły dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2008. Tendencja wzrostowa utrzymuje się i obecnie Litwa zajmuje 7. pozycję na liście 53 krajów inwestujących na Białorusi.
Dobre relacje dyplomatyczne z Mińskiem Litwa stara się wykorzystywać nie tylko do torowania litewskim biznesmenom drogi ku kolejnym inwestycjom, ale też do promocji własnej polityki w ramach UE – jako emisariusza unijnego programu Partnerstwa Wschodniego, z sukcesem prowadzącego dialog z Białorusią także w imieniu całej Unii. <jhyn>