Analizy

Umowa o ułatwieniach wizowych Gruzja–UE

17 czerwca w Brukseli Gruzja i UE podpisały umowę o ułatwieniach w wydawaniu wiz, która zmniejsza opłaty za wizę schengeńską oraz wprowadza ułatwienia dla pewnych grup obywateli. Umowa, choć jest wizerunkowym sukcesem władz w Tbilisi, nie będzie miała istotnego znaczenia dla ludności Gruzji, głównie z uwagi na ograniczony dotąd przepływ osobowy między Gruzją i UE.
Umowa została podpisana w czasie wizyty ministra spraw zagranicznych Gruzji Grigola Waszadze w Brukseli. Zmniejsza koszt krótkoterminowej wizy schengeńskiej z 60 do 35 euro oraz uprawnia 22 kategorii obywateli do ubiegania się o bezpłatne wizy wydawane na podstawie uproszczonych zasad. W najbliższym czasie Gruzja i UE ma podpisać umowę o readmisji (jest to wymóg UE za zgodę na wprowadzenie ułatwień wizowych). Obie umowy mają zacząć obowiązywać od 2011 roku po ratyfikacji przez Gruzję i Parlament Europejski. Jednak doświadczenie państw Partnerstwa Wschodniego, które zawarły podobne umowy (Ukraina, Mołdawia), pokazuje szereg problemów z ich implementacją (nieuzasadnione odmowy, mała liczba wydawanych wiz wielokrotnych).
Podpisanie umowy o ułatwieniach wizowych, negocjowanej od 2008 roku jest pierwszym krokiem Gruzji na drodze do liberalizacji reżimu wizowego z Unią. Następnym powinno być rozpoczęcie dialogu wizowego, który ma określić warunki i procedury zniesienia reżimu wizowego, w tej chwili jednak trudno jest ocenić, kiedy mogłoby to nastąpić. <smat>