Analizy

Słoweńcy zgodzili się na arbitraż w sporze z Chorwacją

6 czerwca 51,5% Słoweńców poparło w referendum porozumienie z Chorwacją, które pozwoli na rozwiązanie sporu granicznego pomiędzy oboma państwami poprzez arbitraż międzynarodowy. Wynik głosowania wpłynie pozytywnie nie tylko na bilateralne stosunki obu państw, ale także na proces akcesji Chorwacji do UE. Nierozwiązany spór ze Słowenią był bowiem jednym z głównych czynników blokujących zakończenie negocjacji akcesyjnych.

Podpisane 4 listopada 2009 roku chorwacko-słoweńskie porozumienie o poddaniu pod arbitraż międzynarodowy kwestii przebiegu granicy zostało ratyfikowane przez oba parlamenty. Ze względu na sprzeciw wobec umowy największej opozycyjnej Słoweńskiej Partii Demokratycznej, która zbojkotowała głosowanie nad jej ratyfikacją, rząd w Lublanie zdecydował się jednak na przeprowadzenie ogólnonarodowego referendum w tej kwestii. Zawarte porozumienie miało na celu zakończenie trwającego od 1991 roku konfliktu pomiędzy Chorwacją a Słowenią, dotyczącego demarkacji granicy lądowej (Istria, rejon Svetej Gery, brzegi Mury i Dragonji) oraz morskiej w zatoce Piran. Zgodnie z umową spór ma zostać rozwiązany w drodze międzynarodowego arbitrażu, jeszcze przed wejściem Chorwacji do UE. Wynik arbitrażu będzie wiążący dla obu państw.
Wynik referendum umocni pozycję rządu na arenie wewnętrznej. Jest bowiem sukcesem premiera Boruta Pahora, którego głównym priorytetem było rozwiązanie konfliktu z Chorwacją. Zakończenie sporu pozwoli także na poprawę relacji obu państw, które w ostatnim czasie obfitowały w napięcia. Istotną konsekwencją wprowadzenia porozumienia w życie będzie przyspieszenie procesu akcesji Chorwacji do UE. <MarSz>