Analizy

Niemieccy przedsiębiorcy oceniają atrakcyjność inwestycyjną Polski

1 czerwca Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa opublikowała wyniki ankiety przeprowadzonej wśród niemieckich przedsiębiorstw działających w Europie Środkowo-Wschodniej. Z danych wynika, że Polska po raz drugi z rzędu zajęła pierwsze miejsce w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej. Korzystne wyniki ankiety potwierdzają silną pozycję Polski jako miejsca docelowego niemieckich inwestycji, a także polepszą wizerunek polskiej gospodarki w oczach niemieckich inwestorów.

Niemieckie izby handlowe przeprowadzają podobne badania od czterech lat. Od dwóch lat Polska plasuje się w nich na pierwszym miejscu, wyprzedzając Czechy. Według ankiety, 90% respondentów podjęłoby po raz kolejny decyzję o ulokowaniu inwestycji w Polsce. Do najważniejszych aspektów decydujących, zdaniem niemieckich przedsiębiorców, o atrakcyjności inwestycyjnej Polski należą: członkostwo w Unii Europejskiej, kwalifikacje pracowników, a także ich zaangażowanie i wydajność. Do czynników pogarszających wizerunek Polski należą: infrastruktura publiczna, system podatkowy i obciążenia z nim związane oraz nieelastyczne prawo pracy. 31% z ankietowanych przedsiębiorców dostrzega poprawę koniunktury gospodarczej w Polsce, a 32% zamierza zwiększyć zatrudnienie. 20% respondentów spodziewa się w tym roku wzrostu zamówień z Niemiec. Wyniki ankiety oznaczają, że liczba niemieckich inwestycji w Polsce pomimo kryzysu gospodarczego powinna w najbliższych latach stabilnie rosnąć. <pop>