Analizy

Federacja Rosyjska: w Jakucji Kreml ustępuje lokalnej elicie?

31 maja prezydent Dmitrij Miedwiediew przyjął rezygnację gubernatora Jakucji Wiaczesława Sztyrowa na dwa lata przed upływem jego kadencji. Następcą Sztyrowa zostanie prawdopodobnie Ajsen Nikołajew, przedstawiciel młodszego pokolenia jakuckiej elity polityczno-biznesowej. Dymisja gubernatora, spowodowana najprawdopodobniej jego konfliktem z lokalną elitą, ma charakter bezprecedensowy i pokazuje ograniczenia, jakie Kreml napotyka w regionach.

Jakucja, największy i jeden z najrzadziej zaludnionych rosyjskich regionów, ma bogate złoża diamentów (na jakucką spółkę Ałrosa przypada 97% rosyjskiej i 25% światowej produkcji diamentów) oraz ropy, gazu i węgla. Wiaczesław Sztyrow, pochodzący z Jakucji polityk i przedsiębiorca, w 2002 roku dzięki wsparciu Moskwy stanął na czele republiki, a w 2006 został mianowany przez prezydenta Władimira Putina na drugą kadencję. Za rządów Sztyrowa, uchodzącego za obrońcę interesów Kremla, w Jakucji umocnił się wielki rosyjski biznes (Surgutnieftiegaz, Mieczeł), co doprowadziło do ostrego konfliktu gubernatora z niezadowoloną z tej ekspansji lokalną elitą.
Dymisja Sztyrowa to pierwsze przedterminowe ustąpienie mianowanego przez Kreml gubernatora (w 2008 roku Kreml zdecydował się zdymisjonować mianowanego trzy lata wcześniej gubernatora obwodu irkuckiego), które wynikało nie z decyzji Moskwy, lecz niezadowolenia regionalnej elity. Zgoda Kremla na wycofanie lojalnego gubernatora pokazuje, że w przypadku ważnych i zamożnych regionów Moskwa zmuszona jest liczyć się z interesami lokalnych elit. <JR>