Analizy

Federacja Rosyjska: TNK-BP rezygnuje z Kowykty

 

2 czerwca spółka Russia Petroleum (RP) – operator projektu zagospodarowania Kowyktyńskiego złoża gazu w obwodzie irkuckim i właściciel koncesji na jego eksploatację – złożyła w obwodowym sądzie arbitrażowym wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego. Powodem był brak możliwości uregulowania długu zaciągniętego przez spółkę RP na realizację projektu wobec TNK-BP – wierzyciela i głównego udziałowca spółki. Bankructwo Russia Petroleum oznacza definitywną rezygnację rosyjsko-brytyjskiego koncernu z udziału w projekcie kowyktyńskim.

Inicjatorem wszczęcia postępowania upadłościowego był TNK-BP, który zażądał od Russia Petroleum przedterminowego uregulowania części długu zaciągniętego na realizację projektu. Zadłużenie spółki RP wobec TNK-BP na koniec I kwartału br. wyniosło ok. 400 mln USD. W sumie inwestycje w Kowyktę (ok. 1 mld USD) okazały się chybione z powodu braku rynku zbytu. Projekt przynosił straty i był permanentnie zagrożony odebraniem koncesji, bowiem RP nie była w stanie spełnić warunków umowy koncesyjnej. Na przewidzianą w umowie wielkość wydobycia (9 mld m3 rocznie) nie było zapotrzebowania na rynku lokalnym. Spółka nie mogła ani eksportować wydobytego gazu (monopol na eksport gazu ma w Rosji Gazprom), ani zbudować magistrali gazowej na terytorium Federacji Rosyjskiej (Gazprom jest wyłącznym właścicielem gazociągów). Już w 2007 roku TNK-BP w nadziei, że odzyska zainwestowane środki, podjęła decyzję o wycofaniu się z projektu. Rozmowy kolejno z Gazpromem, a obecnie z Rosnieftią na temat sprzedaży Kowykty (za ok. 700–900 mln USD) nie przyniosły na razie efektu. Postępowanie upadłościowe stanowi element przygotowania do sprzedaży – pozwoli oczyścić bilans spółki, a jednocześnie jest jedynym sposobem na odzyskanie chociażby części zainwestowanych środków. W efekcie upadłości Russia Petroleum TNK-BP jako jej wierzyciel i główny udziałowiec ma szanse uzyskać ok. 250 mln USD. Obecnie Kowykta, zaliczana do rosyjskich zasobów strategicznych, stanie się stosunkowo niewielkim kosztem własnością Gazpromu lub Rosniefti. <epa>