Analizy

Poszukiwanie nowych kierunków w polityce zagranicznej Ukrainy

19 maja z wizytą w Kijowie przebywał minister spraw zagranicznych Chin Yang Jiechi. W jej trakcie podpisano protokół o współpracy między ministerstwami oraz omówiono kwestie współpracy gospodarczej. Wizyta może świadczyć o tym, że Ukraina bada możliwość znaczącego pogłębienia stosunków politycznych i gospodarczych z nowymi partnerami w celu zwiększenia pola manewru w relacjach z Rosją i UE.

Yang Jiechi spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Kostantynem Hryszczenką. Rozmowy dotyczyły współpracy gospodarczej, m.in. uczestnictwa chińskich przedsiębiorstw w przygotowaniach do EURO 2012. Ustalono, że jesienią br. prezydent Janukowycz uda się z oficjalną wizytą do Chin. 21 maja w czasie przesłuchania w Radzie Najwyższej Hryszczenko zapowiedział, że Ukraina rozpatrzy możliwość ewentualnego ubiegania się o członkostwo w Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SOW).
W ciągu ostatnich lat, szczególnie po pomarańczowej rewolucji, stosunki między Ukrainą i Chinami były mało intensywne (była to pierwsza wizyta chińskiego ministra na Ukrainie od 9 lat). W ostatnim roku można było zaobserwować wzrost zainteresowania Chin współpracą z Ukrainą, m.in. w przemyśle zbrojeniowym. W 2009 roku Chiny były trzecim partnerem handlowym Ukrainy, nie należą jednak do istotnych inwestorów nad Dnieprem. Ukraina prowadzi negocjacje z Chinami w sprawie otrzymania długoterminowego kredytu w wysokości 1 mld USD, przeznaczonego na modernizację przemysłu węglowego.
Rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej, w tym na obszarze byłego ZSRR, zdaje się powodować wzrost zainteresowania Ukrainy możliwością zacieśnienia relacji z silnym partnerem spoza tradycyjnej osi Wschód–Zachód. <smat>