Analizy

Nieformalny szczyt Partnerstwa Wschodniego

24 maja odbył się w Sopocie nieformalny szczyt ministrów spraw zagranicznych Partnerstwa Wschodniego (PW). Inicjatorami spotkania były Hiszpania i Polska, która w ten sposób dąży do aktywizacji unijnej inicjatywy. Spotkanie nie przyniosło żadnych konkretnych ustaleń, a jego celem było przede wszystkim podtrzymanie dialogu politycznego w ramach PW.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 27 państw członkowskich i 6 państw partnerskich, jednak 16 delegacji krajów unijnych było reprezentowanych przez niższych rangą urzędników niż minister, także spośród państw partnerskich wiceministrów SZ wysłały Armenia i Azerbejdżan. Głównymi tematami rozmów były m.in. rozszerzenie pakietu finansowego PW, uproszczenie unijnego reżimu wizowego dla państw partnerskich, omówienie projektów realizowanych w ramach PW. Według komisarza UE ds. sąsiedztwa Stefana Fuele, do realizacji pierwszych projektów ma dojść w drugiej połowie tego roku, jednak implementacja większości z nich rozpocznie się w 2011 roku. W najbliższym czasie UE ma m.in. przedstawić konkretny plan działań w sprawie liberalizacji reżimu wizowego z Ukrainą, rozpocząć dialog wizowy z Mołdawią prowadzący do określenia warunków dla zniesienia wiz, podpisać umowę o readmisji z Gruzją, rozpocząć negocjacje umów stowarzyszeniowych z państwami Kaukazu.
Ponadto polski minister SZ Radosław Sikorski poinformował o uzgodnieniu powołania Grupy Przyjaciół PW, w skład której miałyby wejść: Norwegia, Kanada, Stany Zjednoczone, Japonia i inne kraje, które mogłyby współfinansować projekty, oraz – co jest novum – Rosja jako państwo mogące uczestniczyć w projektach programu.
Na obecnym etapie realizacja PW jest zdominowana przez biurokratyczny proces negocjacji umów stowarzyszeniowych i pogłębionych stref wolnego handlu (z Ukrainą i Mołdawią już trwają, z państwami Kaukazu mają się rozpocząć). Brak jednak realizacji konkretnych projektów wsparcia dla państw wschodnioeuropejskich, dla których obecnie kluczowe są dwie kwestie: liberalizacja reżimu wizowego oraz zwiększenie unijnego wsparcia finansowego. <rafas>