Analizy

Wizyta prezydenta Wietnamu w Mińsku

13–16 maja na Białorusi przebywał z oficjalną wizytą prezydent Wietnamu Nguyen Minh Triet. Wizyta, w trakcie której podpisano szereg umów o współpracy gospodarczej, świadczy o dalszym rozwijaniu przez Białoruś współpracy ekonomicznej i politycznej z państwami innymi niż UE i Rosja, które są największymi partnerami handlowymi Białorusi.

Białoruska kompania potasowa zawarła kontrakt na dostawy 240 tys. ton nawozów potasowych do 2011 roku na sumę 100 mln USD, a Mińska Fabryka Traktorów oraz Mińska Fabryka Samochodów podpisały umowy na dostarczenie ciągników oraz ciężarówek do Wietnamu. Ponadto prezydent Nguyen Minh Triet zaprosił Białoruś do tworzenia wspólnych przedsiębiorstw, które miałyby zająć się wydobyciem ropy naftowej w Wietnamie, nie podpisano jednak w tej sprawie żadnego porozumienia. Poza Wietnamem, władze w Mińsku rozwijają również współpracę z państwami takimi jak Wenezuela, Chiny, Brazylia i Indie, zwłaszcza w zakresie dostaw białoruskich nawozów potasowych i współpracy przy wydobyciu ropy naftowej.

Wizyta oraz podpisane w jej trakcie porozumienia świadczą o konsekwentnych próbach wzmacniania alternatywnego wobec Rosji i UE kierunku współpracy gospodarczej i politycznej. Jednakże – mimo że podpisane porozumienia stanowią pozytywny impuls dla poszczególnych przedsiębiorstw czy sektorów gospodarki – kontakty te nie są w stanie zastąpić relacji handlowych z państwami europejskimi i Rosją oraz znacząco wpłynąć na modernizację białoruskiej gospodarki. <dyn>