Analizy

Turcja próbuje odbudować strategiczne partnerstwo z Azerbejdżanem

17 maja z wizytą w Baku przebywał premier Turcji Recep Erdogan, który spotkał się z prezydentem Ilhamem Alijewem. Głównym celem wizyty była odbudowa strategicznego partnerstwa z Azerbejdżanem, nadszarpniętego forsowanym przez ostatni rok przez Ankarę zbliżeniem turecko-armeńskim.

Erdogan zapewnił Azerbejdżan o strategicznej roli, jaką odgrywa w polityce Ankary (uzgodniono utworzenie Rady Strategicznego Partnerstwa), a także zapewnił, że proces normalizacji relacji z Armenią uzależniony jest od postępu w uregulowaniu konfliktu o Górski Karabach. Erdogan wezwał także Mińską Grupę OBWE do silniejszego zaangażowania się w kwestie karabaską. Z kolei Alijew potwierdził osiągnięcie negocjowanego od około dwóch lat porozumienia w kwestii m.in. tranzytu azerbejdżańskiego gazu przez terytorium Turcji do Europy – podpisanie dokumentu odłożono jednak do czasu wizyty prezydenta Azerbejdżanu w Turcji (początek czerwca). Przebieg wizyty Erdogana w Baku pokazuje, że po zawirowaniach w ostatnim roku w stosunkach na linii Ankara–Baku, Azerbejdżan ma pozostać kluczowym partnerem Turcji w jej polityce na Kaukazie Południowym. <ola>