Analizy

Słowacja dynamicznie wychodzi z recesji

12 maja Słowacki Urząd Statystyczny podał, że w I kwartale br. nastąpił wzrost PKB o 4,5% rok do roku, co stanowi prawdopodobnie najlepszy wynik w Unii Europejskiej (Polska jeszcze nie ujawniła kwartalnych statystyk). Dane wskazują, że po okresie głębokiej recesji w 2009 roku (spadek -4,7% PKB) Słowacja wkroczyła w okres wysokiego wzrostu gospodarczego. Potwierdza to kwietniowe prognozy Komisji Europejskiej, zgodnie z którymi będzie najszybciej rozwijającym się krajem UE w 2010 roku (spodziewany wzrost 2,7% PKB).

Gospodarka Słowacji (podobnie jak Polski) rozwija się zdecydowanie szybciej niż gospodarki innych państw członkowskich UE z Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Poza Słowacją i Polską jedynie Czechy zarejestrowały wzrost PKB (1,2%), podczas gdy pozostałe państwa wciąż borykają się z recesją – Węgry (-0,8%), Estonia (-2,3%), Rumunia (-2,5%), Litwa (-2,8%), Bułgaria (-4,0%), Łotwa (-5,1%).

Brakuje szczegółowych danych dotyczących struktury wzrostu słowackiego PKB w I kwartale, jednak jego głównym motorem najprawdopodobniej jest eksport (w I kwartale nastąpił rekordowy wzrost – 16,9% r/r). Duży stopień otwartości i mało zdywersyfikowana struktura eksportu (motoryzacja, elektronika) czynią słowacką gospodarkę podatną na duże wahania w tempie rozwoju gospodarczego. Obecnie Słowacja wykorzystuje poprawiającą się koniunkturę w UE (zwłaszcza w Niemczech), jednak wcześniej jej załamanie miało silny wpływ na słowacką gospodarkę. Słowacja w I kwartale 2009 roku doświadczyła jednego z największych kwartalnych spadków PKB w Europie (-11,2%).
Dobre wyniki gospodarcze będą stanowić atut w kampanii wyborczej centrolewicowej partii Smer premiera Roberta Fico w zaplanowanych na 12 czerwca wyborach parlamentarnych. Z sondaży wynika, że poparcie dla partii Smer, choć ma tendencję spadkową, sięga 40%. <dab>