Analizy

Kolejny krok naprzód w realizacji projektu AGRI

Azerbejdżan, Gruzja oraz Rumunia podpisały 12 maja w Tbilisi porozumienie o utworzeniu spółki, która ma zająć się zbadaniem opłacalności realizacji projektu AGRI (zakłada eksport azerbejdżańskiego gazu w formie CNG/LNG z terminali w Gruzji do Rumunii). Decyzja o utworzeniu spółki ma zademonstrować, że Azerbejdżan rozważa eksport gazu do Europy także przez alternatywne do tureckich szlaki.

Zgodnie z porozumieniem (podpisanym już niecały miesiąc po wstępnym międzyrządowym memorandum), spółka ma zostać utworzona w ciągu 30 dni i zająć się zbadaniem opłacalności realizacji projektu AGRI, w tym możliwości uzyskania funduszy na jego realizację. Doraźnie podpisanie porozumienia miało zademonstrować Turcji, że nie jest postrzegana jako jedyna możliwa trasa eksportu surowców z Azerbejdżanu. Pozwala to Baku wzmocnić swoje stanowisko w toczących się negocjacjach na temat współpracy gazowej z Turcją (planowane na 17 maja podpisanie porozumień gazowych zostało przełożone na początek czerwca). Jednocześnie Azerbejdżan dąży do jak najszybszego zbadania atrakcyjności projektu AGRI, aby mieć komfortową pozycję podczas podejmowania decyzji o kierunkach i szlakach eksportu gazu. Planowane na czerwiec podpisanie porozumień gazowych z Turcją zaostrzy bowiem rywalizację o azerbejdżański gaz między odbiorcami z UE oraz spółkami zaangażowanymi w poszczególne projekty eksportu gazu z Azerbejdżanu (należą do nich: gazociągi Nabucco, Turcja–Grecja–Włochy oraz gazociąg transadriatycki, a także projekt AGRI). <ola>