Analizy

Relacje Mińsk–Kijów bardziej pragmatyczne

29 kwietnia pierwszą swoją wizytę na Białorusi złożył prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz. Przebieg wizyty oraz jej rezultaty wskazują na to, iż w odróżnieniu od Wiktora Juszczenki nowy ukraiński prezydent nie jest zainteresowany realizacją projektów alternatywnych wobec rosyjskich i skupia się na bilateralnej współpracy gospodarczej.

Podczas rozmów z Alaksandrem Łukaszenką prezydent Janukowycz podkreślił potrzebę zwiększenia wymiany handlowej pomiędzy oboma państwami i podjęcia wspólnych działań na rzecz wyjścia z kryzysu gospodarczego. Ponadto potwierdził wsparcie Ukrainy w realizacji transportu wenezuelskiej ropy oraz wyraził zainteresowanie zakupem produktów z jej przerobu. Jednocześnie nie odniósł się do sugestii Łukaszenki na temat konieczności współdziałania geopolitycznego Ukrainy i Białorusi w celu zwiększenia samodzielności wobec Rosji i Zachodu. Spotkanie prezydentów nie przyniosło żadnych istotnych porozumień – strony uzgodniły jedynie, iż najważniejsze kwestie znajdą się w kompleksowym planie współpracy bilateralnej – tzw. mapie drogowej, która ma zostać opracowana do połowy czerwca.
Wizyta Janukowycza pokazała, iż wraz ze zmianą władzy w Kijowie relacje białorusko-ukraińskie będą w większym stopniu opierać się na konkretnych interesach dwustronnych (przede wszystkim ekonomicznych) niż na popieranym przez Juszczenkę projekcie geopolitycznego sojuszu wobec zagrożenia ze strony Kremla. <kam>