Analizy

Niemcy poparły pomoc finansową dla Grecji i innych krajów strefy euro

7 maja Bundestag przyjął ustawę o udzieleniu pomocy finansowej Grecji. Niemcy przez wiele miesięcy starały się opóźnić udzielenie pomocy Grecji oraz wykluczały rozszerzenie pakietu pomocowego na inne kraje. Jednak sytuacja na rynkach finansowych i konieczność ustabilizowania wspólnej waluty zmusiła RFN do zmiany dotychczasowego stanowiska.

Niemieckie gwarancje stanowią największą część pakietu pomocowego dla Grecji uruchomionego przez państwa strefy euro i MFW, który wynosi 110 mld euro. Ustawa „o utrzymaniu stabilności finansowej unii walutowej” została przyjęta głosami koalicji rządowej i Zielonych przeciwko Lewicy (Die Linke) i SPD, która wstrzymała się od głosu. RFN przejmie gwarancje za kredyty dla Grecji w wysokości 22,4 mld euro, które udzielone zostaną przez niemiecki bank państwowy KfW. Tę niepopularną w Niemczech decyzję rząd RFN chciał podjąć po ważnych wyborach landowych w Nadrenii Północnej-Westfalii (9 maja). Ze względu na oficjalny wniosek premiera Grecji skierowany do państw grupy euro i MFW z prośbą o uruchomienie pakietu pomocowego (26 kwietnia) oraz wskutek presji rynków finansowych Niemcy zostały zmuszone do podjęcia wcześniejszej decyzji. Ponadto na posiedzeniu Rady UE 9 maja RFN – wbrew wcześniejszym zapowiedziom – poparła znacznie dalej idące zobowiązania państw strefy euro na rzecz ustabilizowania wspólnej waluty i zgodziła się na udzielenie dodatkowych gwarancji w wysokości 123 mld euro w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego o łącznej wartości 750 mld euro. Projekt ustawy o kolejnych gwarancjach RFN trafi do Bundestagu w przyszłym tygodniu. Opozycja uzależnia swoje poparcie od ostrzejszej regulacji rynków finansowych, do czego przychyla się coraz większa część posłów partii koalicyjnych. <krut>