Analizy

Kazachstan: dodatkowe pełnomocnictwa dla prezydenta?

12 maja kazachstański Mażylis (izba niższa parlamentu) przegłosował projekt przyznania Nursułtanowi Nazarbajewowi tytułu lidera narodu. Zatwierdzenie projektu przez Senat i samego prezydenta oznaczałoby przyznanie prezydentowi Nazarbajewowi dożywotnich pełnomocnictw politycznych, również w przypadku jego odejścia na emeryturę. Byłoby to równoznaczne z formalną zmianą systemu politycznego Kazachstanu.

Projekt zakłada konieczność uzgadniania z liderem narodu inicjatyw dotyczących kierunków rozwoju polityki państwa oraz uniemożliwia pociągnięcie Nursułtana Nazarbajewa do odpowiedzialności karnej lub administracyjnej za działania podejmowane w czasie pełnienia urzędu prezydenckiego oraz związane z pełnieniem funkcji lidera narodu. Ponadto, zgodnie z inicjatywą deputowanych z jedynej reprezentowanej w parlamencie partii (Nur-Otan – na czele którego stoi prezydent), Nursułtan Nazarbajew oraz „mieszkający wraz z nim członkowie jego rodziny” mieliby zostać objęci nietykalnością majątkową.
Nie można wykluczyć, że przyczyną przyspieszenia prac nad projektem zapisu o liderze narodu (projekt był dyskutowany od ub.r., jednak jego zatwierdzenie podczas pełnienia przez Kazachstan funkcji przewodniczącego OBWE wydawało się wątpliwe) były wydarzenia w Kirgistanie. Przyjęcie projektu miałoby zapewnić prezydentowi Nazarbajewowi dożywotnie gwarancje bezpieczeństwa, a jednocześnie pozwalałoby uniknąć forsowania projektu dożywotniej prezydentury czy też kandydowania w kolejnych wyborach. <wol>