Analizy

Bezprecedensowe wsparcie Azjatyckiego Banku Rozwoju dla Uzbekistanu

1–2 maja Azjatycki Bank Rozwoju (ABR) oraz Uzbekistan podpisały szereg porozumień o udzieleniu przez bank pożyczek o łącznej wartości ok. 1,15 mld USD na projekty infrastrukturalne i energetyczne. Przyznanie tak dużych środków (w latach 1995–2009 Uzbekistan od ABR uzyskał łącznie około 1 mld USD) zwiększa pole manewru Taszkentu oraz osłabia pozycję Rosji, której projekty finansowe (np. tworzony od dwóch lat Fundusz Antykryzysowy) nie są w stanie konkurować z azjatyckimi instytucjami finansowymi.

Wyasygnowane środki mają być przeznaczone na budowę uzbeckiego odcinka autostrady (600 mln USD) w ramach korytarza CAREC 2 (Chiny–Tadżykistan–Kirgistan–Uzbekistan–Turkmenistan/Kazachstan i Kaukaz). Ponadto Uzbekistan uzyskał pożyczkę na budowę nowej elektrowni (350 mln USD), rozwój mikroprzedsiębiorczości (40 mln USD) oraz na realizację projektów związanych z oczyszczaniem i oszczędzaniem wody (150 mln USD). Wsparcie uzyskane od ABR wpisuje się w strategię Taszkentu, w ramach której zabiega on aktywnie o inwestycje z państw azjatyckich w celu zmniejszenia zależności od inwestorów rosyjskich oraz zachodnich. Z kolei zwiększenie przez ABR zaangażowania w Uzbekistanie należy interpretować jako uznanie ważnej roli Uzbekistanu w regionie oraz w stabilizacji sytuacji w Afganistanie – ABR (główni udziałowcy to Japonia, USA, Indie, Indonezja, Chiny) jest głównym aktorem finansowym zaangażowanym we wsparcie projektów na rzecz integracji Azji Centralnej z Afganistanem. <ola>