Wizyta ukraińskich samorządowców w ramach V4 Civil Servants Mobility Program

Od 2014 roku konsorcjum Think Visegrad, w skład którego wchodzi OSW, organizuje wizyty studyjne urzędników z Ukrainy w państwach Grupy Wyszehradzkiej. W dniach 20-26 listopada gościliśmy w Polsce dziewięciu przedstawicieli ukraińskich samorządów z obwodów wołyńskiego, lwowskiego i zakarpackiego. Wizyta studyjna  poświęcona była współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-czesko-niemieckim – instrumentom, mechanizmom i dobrym praktykom, których znajomość może być przydatna także w rozwoju współpracy na pograniczu Ukrainy z państwami UE.

Delegacja ukraińska odbyła rozmowy w Departamencie Wschodnim MSZ, w Ministerstwie Rozwoju oraz w instytucjach zaangażowanych we współpracę transgraniczną na Dolnym Śląsku i po stronie czeskiej - m.in. w Libercu. Przed wyjazdem grupy na Dolny Śląsk, 21 listopada  odbyło się w OSW spotkanie z delegacją ukraińską z udziałem przedstawicieli MSWiA, MSZ, Ambasady Ukrainy, Ambasady Niemiec oraz ekspertów OSW.

Wizyty studyjne w ramach V4 Civil Servants Mobility Program są finansowane przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki i realizowane we współpracy z MSZ. 

 

Projekt finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.Visegrad Fund