Konferencja otwierająca projekt EU-STRAT

Między 8 i 10 czerwca br. roku w Berlinie przy współudziale ekspertów OSW odbyła się konferencja pt. “The EU and Eastern Partnership Countries: An Inside-Out Analysis and Strategic Assessment”. Wydarzenie to stanowiło oficjalną inaugurację trzyletniego (trwającego od maja 2016 do kwietnia 2019), międzynarodowego i finansowanego w ramach unijnego programu Horizon 2020 projektu badawczego EU-STRAT, którego zadaniem jest analiza relacji między UE oraz państwami Partnerstwa Wschodniego.

Celem konferencji było m.in. umożliwienie członkom konsorcjum EU-STRAT, w którego skład wchodzi także OSW, omówienie bieżących wyzwań dla europejskiego sąsiedztwa oraz możliwych strategii pozwalających sprostać tym wyzwaniom. Wydarzenie to miało także za zadanie upowszechnienie wiedzy o projekcie m.in. w środowiskach akademickich oraz wśród przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

Konferencję rozpoczął panel dyskusyjny pt. ‘Looking Inside-out: Strategies for Transforming the Neighbourhood’, który zorganizowany został 8 czerwca br. w ambasadzie Republiki Litewskiej w Berlinie. Udział w nim wzięli m.in. Andrius Kubilius - były premier Litwy oraz  Emma Udwin - zastępca szefa gabinetu komisarza ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa. Panel prowadziła Tanja A. Börzel – koordynator projektu EU-STRAT i dyrektor Centrum Integracji Europejskiej na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim.

 

Na stronie projektu dostępne są: