Wizyta studyjna urzędników ukraińskich

W dniach 23–28 listopada odbyła się kolejna wizyta ukraińskich pracowników administracji państwowej w ramach programu V4 Civil Servants Mobility Program, realizowanego w państwach Grupy Wyszehradzkiej przez konsorcjum think-tanków Think Visegrad i finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Tematem wizyty w Polsce, przygotowanej przez OSW we współpracy z Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, były zagadnienia związane z kwestią finansów publicznych, ich przejrzystością i kontrolą, konstruowanie polskiego budżetu państwowego oraz relacje finansowych samorządy – władze centralne.

W skład delegacji ukraińskiej wchodzili przedstawiciele Ministerstwa Finansów Ukrainy – Ałła Dyczenko, główny ekonomista wydziału do spraw prac nad projektem budżetu z Departamentu Budżetu Państwa; Ołeksandr Kusznir – zastępca kierownika wydziału do spraw dochodów i transferów międzybudżetowych oraz zarządzania miejscowymi budżetami z Departamentu Budżetów Miejscowych; Wasyl Szkurakow, zastępca kierownika wydziału zarządzania długiem publicznym z Departamentu Zadłużeniowej i Międzynarodowej Polityki Finansowej. W skład delegacji weszła także Zorjesława Frejszyn, główny specjalista wydziału ds. projektów międzynarodowych z Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Wizytę ukraińskiej delegacji w Polsce otworzyło spotkanie z przedstawicielami Departamentu Długu Publicznego Ministerstwa Finansów, którego głównym punktem była prelekcja Barbary Adamowskiej, naczelnik Wydziału Strategii, Prognoz i Statystyki. W Ministerstwie Finansów ukraińscy goście spotkali się także z Piotrem Dragańczukiem, zastępcą dyrektora Departamentu Budżetu Państwa oraz Markiem Wiewiórą, przedstawicielem Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego. W Komisji Nadzoru Finansowego delegacja rozmawiała z dr. Mateuszem Morgulskim, naczelnikiem Wydziału Analiz Rynkowych oraz Ludwikiem Sznajderem, przedstawicielem Departamentu Współpracy z Zagranicą. W programie wizyty w Warszawie znalazły się także spotkania z ekspertami Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego – Markiem Kitalą i Hubertem Bukowskim. Ukraińscy goście rozmawiali  także z  Marcinem Święcickim, wieloletnim parlamentarzystą i koordynatorem grupy eksperckiej wspierającej Ukrainę w przeprowadzeniu reformy samorządowej; Jakubem Sawulskim, ekonomistą z Instytutu Badań Strukturalnych oraz dr. Justyną Glusman, ekspertką organizacji pozarządowej Forum Od Nowa.

W Lublinie delegacja ukraińska odwiedziła Urząd Miasta Lublin, gdzie spotkała się z dr. Mariuszem Saganem, dyrektorem Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów, a także odbyła spotkania z Rafałem Sobiechem, wicedyrektorem Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, dr. Lechem Jańczukiem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Janem Mołodeckim, przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły nas w realizacji projektu.