Platforma "Think Visegrad" o bezpieczeństwie energetycznym

25 stycznia 2011 r. OSW we współpracy z RC SFPA, PSSI i CENS CEU zorganizował w Pradze spotkanie grupy roboczej ds. bezpieczeństwa energetycznego w ramach nowej inicjatywy eksperckiej „Think Visegrad: V4 Think-Tank Platform“, wspieranej przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. W spotkaniu inauguracyjnym wzięli udział eksperci z ośrodków badawczych, administracji państwowej i przedsiębiorstw branżowych z Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Prace zespołu mają wzmocnić wymianę poglądów na kwestie bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Spotkanie służyło wypracowaniu rekomendacji dla Grupy Wyszehradzkiej oraz wspólnej opinii skierowanej do Komisji Europejskiej w ramach konsultacji społecznych dotyczących komunikatu "Przyszła rola inicjatyw regionalnych".

Dyskusja koncentrowała się na kwestiach rozbudowy połączeń infrastrukturalnych (ze szczególnym uwzględnieniem korytarza Północ-Południe) i regulacjach służących tworzeniu regionalnego rynku energii. Omawiano sprawy związane z bezpieczeństwem dostaw gazu i ropy naftowej oraz możliwości współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej w dziedzinie polityki energetyczno-klimatycznej w związku z realizacją unijnych celów 20/20/20.