Strengthening the territorial dimension of the V4

W ramach prac konsorcjum Think Visegrad 15 lipca 2013 r. w OSW odbyło się kolejne spotkanie projektowe poświęcone wymiarowi terytorialnemu współpracy wyszehradzkiej. Naszymi gośćmi byli uczestnicy projektu badawczego (Macro-regional development and territorial cohesion - selected spatial aspects): Vít Dostál ze Stowarzyszenia Spraw Międzynarodowych (AMO) z Pragi, dr Péter Reményi z Instytutu Geografii Uniwersytetu w Pécs i dr Tomáš Strážay z Centrum Badawczego Słowackiego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej (RC SFPA).

Współpracę wyszehradzką w dziedzinie planowania przestrzennego przedstawiła dr Magdalena Belof z Politechniki Wrocławskiej, która uczestniczyła w pracach nad Wspólnym dokumentem rozwoju przestrzennego krajów V4+2 jako ekspert Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RP.

W spotkaniu wzięli udział m.in. dr Zbigniew Krużyński, narodowy koordynator współpracy wyszehradzkiej (MSZ RP), Kinga Stańczuk-Olejnik z Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego RP, zastępca Ambasadora Republiki Czeskiej Martin Svárovský i dr Tomasz Stępniewski z Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie.

Prace konsorcjum Think Visegrad - V4 Think Tank Platform finansujeMiędzynarodowy Fundusz Wyszehradzki