Rozwój makroregionalny i spójność terytorialna Europy Środkowej

W ramach prac konsorcjum Think Visegrad 7 czerwca 2013 r. w OSW odbyło się spotkanie dyskusyjne poświęcone rozwojowi makroregionalnemu i spójności terytorialnej. Naszymi gośćmi byli uczestnicy projektu badawczego (Macro-regional development and territorial cohesion - selected spatial aspects): Vít Dostál ze Stowarzyszenia Spraw Międzynarodowych (AMO) z Pragi oraz Tomáš Strážay z Centrum Badawczego Słowackiego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej (RC SFPA). W spotkaniu wzięli udział również Vladislav Chlipala, szef Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady Republiki Słowackiej, Gábor Kónya z Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady Węgier, Monika Olech z Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności MSW oraz Piotr Samerek i Joanna Wojtkowska - naczelnicy wydziałów Europy Środkowej i Europy Północnej w Departamencie Polityki Europejskiej MSZ.

Prace konsorcjum Think Visegrad - V4 Think Tank Platform finansujeMiędzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.