Spotkanie w ramach programu "Visegrad Experts"

OSW uczestniczy w programie wymiennych pobytów studyjnych "V4 flying experts initiative", finansowanym przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

29 maja odbyło się w OSW seminarium z udziałem Zsuzsanny Végh z Węgierskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (MKI), która odbyła miesięczny staż badawczy w OSW. Spotkanie poświęcone było zaangażowaniu państw Grupy Wyszehradzkiej w pomoc rozwojową i transformacyjną dla krajów Partnerstwa Wschodniego oraz perspektywom środkowoeuropejskiej współpracy w tej dziedzinie. 

Research paper

V4 “flying experts” initiative - enhancing mobility of experts among the V4 think-tanks