Rafał Sadowski
główny specjalista
Były pracownik OSW

 

Pracuje w OSW od 2001 roku, na początku jako analityk w Zespole Ukrainy, Białorusi i Państw Bałtyckich, następnie w latach 2007-2009 kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego, a w latach 2010-2011 kierownik Zespołu Partnerstwo Wschodnie oraz redaktor naczelny portalu EaPCommunity (www.easternpartnership.org).
Uzyskał tytuł magistra w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także antropologię kulturową w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Języki obce:
angielski, rosyjski, francuski (średniozaawansowany), białoruski (bierna znajomość).

Tematy badawcze

Obecne:

 • relacje Unii Europejskiej z państwami Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego, Europejska Polityka Sąsiedztwa, Partnerstwo Wschodnie
 • sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna państw Europy Wschodniej

Wcześniejsze:

 • sytuacja polityczna w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej
 • sytuacja wewnętrzna i relacje międzynarodowe Białorusi
 • współpraca transgraniczna w Europie Wschodniej
 • polityka zagraniczna Turcji
Ważniejsze publikacje
 • współautor wraz z Szymonem Ananiczem, Central Europe Facing ‘Eastern Europe’: Symphony or Cacophony?, [w:] Zlatko Sabic &Petr Drulak red., Regional and International Relations of Central Europe, Palgrave Macmillan, 2012.
 • W cieniu Łukaszenki. Opozycja na Białorusi, Wolność i Solidarność, no 4/2012, Europejskie Centrum Solidarności.
 • The future of the ENPI: towards separate financial instruments for the Union for the Mediterranean and the Eastern Partnership?, Eastern Partnership Review series, Estonian Centre for Eastern Partnership, Tallin, 2011.
 • ‘The Eastern Partnership: Two Years Later’, Russkij vopros no 2011/2, http://www.russkiivopros.com, 2011.
 • ‘The Czech Republic and Poland in the Eastern Partnership – Approaches and Perspectives for Cooperation’, The Czech Republic and Poland in contemporary international politics: partners or rivals?, Praga, 2010.
 • ‘Belarus Between the European Union and Russia: the Polish Perspective’, Belarus: External Pressure, Internal Change, Frankfurt am Main, 2009.
 • Bałkany Zachodnie a integracja europejska. Perspektywy i implikacje, redakcja, Warszawa, 2008.
 • ‘Zwolennik status quo? Polityka Turcji wobec regionu Morza Czarnego – kształt i uwarunkowania’, Turcja po rozpoczęciu negocjacji z Unią Europejską – relacje zagraniczne i sytuacja wewnętrzna, Warszawa, 2008.
 • Białoruś 2006, Warszawa, 2007.
 • Chłodny sojusz – turecko-amerykańskie relacje polityczne po 2003 roku,  Warszawa, 2007.
 • Białoruś – nieznany sąsiad Unii Europejskiej, współautor, Warszawa, 2005.
 • Similarities and Differences of Instruments and Policies of the Council of Europe and the European Union in the Field of Transfrontier Co-Operation, Council of Europe, Strasbourg, 2005.
 • Współpraca transgraniczna na nowej granicy wschodniej Unii Europejskiej, Warszawa, 2004.
 • ‘Eastern Europe region and the European Neighbourhood Policy of the EU’, Brzezinski Scholars Programme Conference Papers, Warszawa, 2004.
 • ‘The EU policy toward Belarus’, Eastern Policy of the Enlarged European Union, Bratislava, 2003.
 • ‘Białoruś’, Nowa Europa. Raport z Transformacji, Warszawa, 2002.