Sebastian Płóciennik
dr hab.
Sebastian Płóciennik
główny specjalista
Zespół Niemiec i Europy Północnej

Analityk ds. niemieckiej gospodarki w Zespole Niemiec i Europy Północnej OSW oraz profesor ekonomii w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Do września 2021 r. kierował programem „Trójkąt Weimarski” w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, a w latach 2015–2017 był współprzewodniczącym zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, stopnie doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wykładał na uczelniach w RFN, USA, RPA, Kanadzie, Korei Południowej i Indiach. Specjalizuje się w badaniach nad niemiecką gospodarką, procesami integracji gospodarczej w Europie, a także ekonomią instytucjonalną.

Tematy badawcze
  • Polityka gospodarcza Niemiec
  • Globalizacja
  • Integracja europejska, w szczególności unia walutowa
Ważniejsze publikacje