Mateusz Chudziak
Mateusz Chudziak
starszy specjalista
Były pracownik OSW

Absolwent  Stosunków Międzynarodowych: Wschodoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Tematy badawcze

Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Turcji

Ważniejsze publikacje

Kłopotliwi goście. Tureckie plany rozwiązania kwestii uchodźców syryjskich, Komentarz OSW, 09.10.2019

Kadry decydują o wszystkim – reforma armii w Turcji, Komentarz OSW, 26.10.2018

Pucz jako mit założycielski. Filary ideologiczne Nowej Turcji, Punkt Widzenia OSW, 13.10.2017

Wróg moich wrogów – Turcja wobec Państwa Islamskiego, Komentarze OSW, 24.02.2016

Czerkieski ruch narodowy: emigracja – diaspora – trans nacjonalizm, „Sprawy Narodowościowe –Seria Nowa, 46/2015, ss. 123-136

Relacje rosyjsko-tureckie od 2012 r., [w:] Rosja w XXI w. Zagrożenia, wyzwania, perspektywy, A. Stryjakowaska, M. Studenna-Skrukwa (red.), Poznań 2014, ss. 59-71