Mateusz Chudziak
Mateusz Chudziak
Specjalista
Zespół Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej

Absolwent  Stosunków Międzynarodowych: Wschodoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorant w Instytucie Wschodnim UAM.

Tematy Badawcze

Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Turcji

Ważniejsze publikacje

Wróg moich wrogów – Turcja wobec Państwa Islamskiego, Komentarze OSW, 24.02.2016

Wewnętrzny front Turcji: Eskalacja konfliktu z Kurdami, Analizy OSW, 30.12.2015

Czerkieski ruch narodowy: emigracja – diaspora – trans nacjonalizm, „Sprawy Narodowościowe –Seria Nowa, 46/2015, ss. 123-136

Relacje rosyjsko-tureckie od 2012 r., [w:] Rosja w XXI w. Zagrożenia, wyzwania, perspektywy, A. Stryjakowaska, M. Studenna-Skrukwa (red.), Poznań 2014, ss. 59-71