dr
Martyna Wasiuta
starszy specjalista
Były pracownik OSW

Absolwentka politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2018 r. obroniła pracę doktorską nt. polityki etnicznej w Republice Czeskiej. Od 2016 r. redaktor naczelna portalu czeskapolityka.pl.

Tematy badawcze
  • polityka etniczna
  • polityka czeska
Ważniejsze publikacje
  • Protest przyzwoitych Czechów, „Rzeczpospolita”, 29.06.2019 r.
  • Partie etniczne w Republice Czeskiej, w: „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 2017, nr 49 
  • Współczesna reprezentacja mniejszości niemieckiej w Czechosłowacji i Republice Czeskiej; Reprezentacja mniejszości niemieckiej w Czechosłowacji przed 1989 r.; Reprezentacja mniejszości niemieckiej w Polsce przed 1989 r.; Współczesna reprezentacja mniejszości niemieckiej w Polsce [w:] K. Wojtas (red.), Reprezentacja mniejszości niemieckiej w wybranych państwach Europy Środkowej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016 ISBN: 978-83-8090-196-4