zdjęcie
Łukasz Maślanka
główny specjalista
Zespół Bezpieczeństwa i Obronności

Analityk w Zespole Bezpieczeństwa i Obronności OSW. Wcześniej pracował jako koordynator programu „Trójkąt Weimarski” i jako analityk ds. Francji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (2020–2023). W przeszłości był asystentem w Katedrze Kultur i Literatur Romańskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie obronił doktorat pt. Ideowy obraz Rosji w pismach Josepha de Maistre'a (2017 r.). 

Ukończył aplikację dyplomatyczno-konsularną (2020 r.). Posiada tytuł magistra prawa i magistra filologii romańskiej

Tematy badawcze
  • Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE
  • Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE
  • Polityka bezpieczeństwa głównych państw UE w ww. obszarach
  • Problematyka stosunków Francji i Włoch z Rosją
Ważniejsze publikacje