Łukasz Kobeszki
Łukasz Kobeszko
starszy specjalista
Zespół Środkowoeuropejski

Absolwent Wydziału Filozofii UKSW (specjalizacja filozofia państwa i prawa). Pracował m. in. w Ministerstwie Gospodarki jako doradca ds. międzynarodowych oraz specjalista ds. badań naukowych w Centrum Myśli Jana Pawła II.  Analityk, doradca i dziennikarz-publicysta  współpracujący z urzędami administracji państwowej (m. in. Kancelarią Prezydenta RP) i samorządowej, think-tankami, prasą, radiem i telewizją w kraju i za granicą. Autor szeregu artykułów i analiz dotyczących problematyki politycznej, historii najnowszej, problematyki cywilizacyjnej i gospodarczej krajów Trójmorza.

 

Tematy badawcze
  • scena polityczna oraz sytuacja społeczna w Słowenii, Czarnogórze i Bułgarii
  • Grupa Wyszehradzka w kontekście współpracy w ramach Trójmorza i connectivity
  • relacje międzywyznaniowe, zwłaszcza dyplomacja religijna i dialog międzykulturowy w Europie Środkowowschodniej.
Ważniejsze publikacje