Łukasz Kobeszki
Łukasz Kobeszko
starszy specjalista
Zespół Środkowoeuropejski

Absolwent Wydziału Filozofii UKSW (specjalizacja: filozofia państwa i prawa). Pracował m.in. w Ministerstwie Gospodarki jako doradca ds. międzynarodowych i w Centrum Myśli Jana Pawła II – na stanowisku specjalisty ds. badań naukowych. Analityk, doradca i dziennikarz publicysta współpracujący z urzędami administracji państwowej (m.in. Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) i samorządowej, think-tankami, prasą, radiem i telewizją w kraju i za granicą. Autor szeregu artykułów i analiz dotyczących problematyki politycznej, cywilizacyjnej i gospodarczej krajów Trójmorza, a także ich historii najnowszej.

 

Tematy badawcze
  • Scena polityczna oraz sytuacja społeczna w Słowenii, Czarnogórze i Bułgarii
  • Grupa Wyszehradzka w kontekście współpracy w ramach Trójmorza i connectivity
  • Relacje międzywyznaniowe, zwłaszcza dyplomacja religijna i dialog międzykulturowy w Europie Środkowowschodniej
Ważniejsze publikacje