Łukasz Frynia
Specjalista
Zespół Środkowoeuropejski