Zdjęcia przedstawia Jakuba Gracę
Jakub Graca
starszy specjalista
Były pracownik OSW

Analityk w Zespole Bezpieczeństwa i Obronności OSW od 2023 r. Wcześniej analizował politykę wewnętrzną i zagraniczną Stanów Zjednoczonych w Instytucie Nowej Europy (INE) oraz Centrum Inicjatyw Międzynarodowych (CIM). Ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim z tytułem magistra, studiował również arabistykę tamże.

Tematy badawcze
  • procesy zachodzące w NATO z naciskiem na odstraszanie i obronę
  • relacje NATO z państwami partnerskimi 
  • polityka największych państw członkowskich w Sojuszu, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych
Ważniejsze publikacje