Jakub Ber
Jakub Ber
starszy specjalista
Zespół Białorusi, Ukrainy i Mołdawii

Od 2022 r. analityk w Zespole Białorusi, Ukrainy i Mołdawii OSW. Wcześniej pracował w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w Narodowym Instytucie Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. 

Tematy badawcze

● polityka wewnętrzna Ukrainy

Ważniejsze publikacje

● J. Ber, Od Popasnej do Bachmutu. Grupa Wagnera w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, „Komentarze OSW”, nr 511, 28.04.2023. 

● J. Ber, Ormianie polscy w Besarabii, Lehahayer. „Lehahayer. Czasopismo poświęcone dziejom Ormian polskich” 2017, vol. 4