Bogdan Zawadewicz
Bogdan Zawadewicz
starszy specjalista
Były pracownik OSW

Analityk ds. Bałkanów Zachodnich. Ukończył studia w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przed dołączeniem do OSW pracował w Leibniz Institute for East and Southeast European Studies (IOS) w Ratyzbonie, gdzie był członkiem grupy badawczej „Frozen and Unfrozen Conflicts”. Przebywał na stażach naukowo-badawczych w takich instytucjach jak London School of Economics IDEAS, Wyższa Szkoła Ekonomii (HSE) w Moskwie, Centre for Southeast European Studies w Grazu, Central European University (CEU) w Budapeszcie, University of Michigan w Ann Arbor, Uniwersytety w Niszu, Nowym Sadzie i Bukareszcie. Był również stypendystą niemieckiego DAAD oraz BAYHOST. Współpracował jako konsultant z Instytutem Goethego w Tel Avivie przy projekcie „Negotiations Matter”, który dotyczył konfliktu zbrojnego w Bośni i Hercegowinie.

W 2017 roku rozpoczął studia doktoranckie na uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana (LMU) w Monachium. Jego zainteresowania badawcze obejmują takie zagadnienia jak podziały polityczne w państwach bałkańskich, strategie separatystyczne elit peryferyjnych, wpływ aktorów zewnętrznych na Bałkanach oraz procesy polityczne i społeczne w przestrzeni postsowieckiej. W swojej pracy akademickiej wykorzystuje teorię pola Pierre’a Bourdieu oraz teorię systemów-światów Immanuela Wallersteina. 

Posługuje się biegle językiem angielskim oraz serbsko-chorwackim oraz na poziomie podstawowym językiem rosyjskim i francuskim.