3471 - 3480 z 3645
Analizy |

1 czerwca Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa opublikowała wyniki ankiety przeprowadzonej wśród niemieckich przedsiębiorstw działających w Europie Środkowo-Wschodniej. Z danych wynika, że Polska po raz drugi z rzędu…
Analizy |

Na początku czerwca Komisja Europejska rozpoczęła dochodzenie w sprawie złamania unijnego prawa konkurencji w spółce joint venture Arevy i Siemensa zajmującej się budową reaktorów. Dochodzenie rozpoczęto na wniosek Siemensa,…

Analizy |

6 czerwca 51,5% Słoweńców poparło w referendum porozumienie z Chorwacją, które pozwoli na rozwiązanie sporu granicznego pomiędzy oboma państwami poprzez arbitraż międzynarodowy. Wynik głosowania wpłynie pozytywnie nie tylko na…
Analizy |

 

W ramach planu oszczędnościowego na lata 2011–2014 federalne Ministerstwo Obrony ma zmniejszyć wydatki w tym okresie o 4 mld euro. W obliczu cięć budżetowych Ministerstwo Obrony zapowiada strukturalną reformę Bundeswehry,…
Analizy | | Tadeusz A Olszański, Paweł Wołowski
Nowe władze dążą też do podporządkowania sobie przestrzeni informacyjnej oraz kontrolowania przekazu medialnego. Natomiast opozycja, podzielona wewnętrznie i nie mająca strategii działania, okazała się niezdolna do przeciwdziałania…
Analizy | | Marcin Kaczmarski

Rosja pokazuje gotowość do konstruktywnej współpracy z USA w kwestii Iranu. Poprzez swoje działania w sprawie kryzysu irańskiego Moskwa usiłuje udzielić politycznego poparcia administracji Baracka Obamy. Polityka Obamy jest uznawana…

Analizy | | Marek Matusiak

Jest mało prawdopodobne, by rząd tymczasowy w jego obecnym kształcie wyprowadził kraj z kryzysu, zaś skala i dynamika problemów wewnętrznych nie pozwala wykluczyć scenariusza załamania państwa. Przedłużający się kryzys w Kirgistanie…

Analizy |

21 maja w trakcie posiedzenia polsko-rosyjskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej w Moskwie minister transportu Rosji Igor Lewitin oficjalnie zaproponował Polsce udział w budowie Bałtyckiej Elektrowni Jądrowej…
Analizy |

12 maja Julia Tymoszenko została wezwana do Prokuratury Generalnej, gdzie poinformowano ją o wznowieniu umorzonego w 2004 roku śledztwa w sprawie usiłowania korupcji. Nieco wcześniej Prokuratura Generalna informowała o…
Analizy |

19 maja rząd Mykoły Azarowa przyjął „Plan najważniejszych działań odnośnie integracji europejskiej na 2010 rok”, zawierający wykaz rozwiązań prawnych przygotowujących wdrażanie reform kluczowych dla zbliżenia Ukrainy z UE. W…