3451 - 3460 z 3643
Analizy |

3 czerwca w wystąpieniu telewizyjnym prezydent Nursułtan Nazarbajew poinformował, że nie podpisze zatwierdzonego przez parlament w maju br. projektu przyznającego mu status „lidera narodu”, dożywotnie pełnomocnictwa polityczne…
Analizy |

31 maja – 1 czerwca w Rostowie nad Donem odbył się kolejny szczyt Rosja – Unia Europejska. Głównymi tematami rozmów były: perspektywy modernizacji Rosji i plany wzajemnego zniesienia wiz. Mimo iż obie strony deklarują od wielu…
Analizy |

31 maja prezydent Dmitrij Miedwiediew przyjął rezygnację gubernatora Jakucji Wiaczesława Sztyrowa na dwa lata przed upływem jego kadencji. Następcą Sztyrowa zostanie prawdopodobnie Ajsen Nikołajew, przedstawiciel młodszego…
Analizy |
3 czerwca Rada Najwyższa (RN) przyjęła w pierwszym czytaniu ustawę „O zasadach polityki wewnętrznej i zagranicznej”, która określa Ukrainę jako państwo pozablokowe, co oznacza nieuczestniczenie w sojuszach wojskowych (choć przewiduje…
Analizy |

25 maja Alaksandr Łukaszenka podpisał dekret powołujący Agencję Prywatyzacji i Inwestycji, której zadaniem będzie pozyskiwanie inwestorów zagranicznych oraz realizacja transakcji prywatyzacyjnych. Utworzenie tej…
Analizy |

25 maja Bank Światowy w ramach pomocy we wdrażaniu rządowego programu gospodarczego przyznał Kazachstanowi pożyczkę w wysokości 1 mld USD. Przydzielone środki są potwierdzeniem zaufania tej instytucji do słuszności przyjętej…
Analizy |

 

28 maja w Petersburgu odbyła się kolejna runda negocjacyjna państw tworzących unię celną: Rosji i Kazachstanu. Białoruś, protestując przeciwko warunkom planowanej integracji, odmówiła udziału w spotkaniu. Mimo…
Analizy |

2 czerwca prezydencki komitet ds. reform zatwierdził kompleksowy program reform ekonomiczno-społecznych na lata 2010–2014. Program trafnie diagnozuje problemy i wyzwania, przed którymi stoi Ukraina i systemowo przedstawia…
Analizy |

7 czerwca w Stambule, w obecności prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa oraz premiera Turcji Recepa Erdogana podpisano szereg dokumentów dotyczących dwustronnej współpracy gazowej. Jest to istotny postęp w trwających od kilku…
Analizy | | Marta Zawilska-Florczuk
 Kandydat CDU, CSU i FDP – Christian Wulff ma poważne szanse w wyborach pod warunkiem zachowania przez elektorów Zgromadzenia Narodowego dyscypliny partyjnej. Jego porażka pogorszy i tak już zły wizerunek koalicji, a jednocześnie…