3441 - 3450 z 3606
Analizy |

19 maja rząd Mykoły Azarowa przyjął „Plan najważniejszych działań odnośnie integracji europejskiej na 2010 rok”, zawierający wykaz rozwiązań prawnych przygotowujących wdrażanie reform kluczowych dla zbliżenia Ukrainy z UE. W…
Analizy |

24 maja odbył się w Sopocie nieformalny szczyt ministrów spraw zagranicznych Partnerstwa Wschodniego (PW). Inicjatorami spotkania były Hiszpania i Polska, która w ten sposób dąży do aktywizacji unijnej inicjatywy. Spotkanie…
Analizy |

 

21 maja na posiedzeniu szefów rządów państw unii celnej w Petersburgu nie powiodły się próby osiągnięcia porozumienia, które miało być podstawą funkcjonowania unii celnej (UC) Rosji, Białorusi i Kazachstanu. Mimo to 24 maja…
Analizy |

19 maja z wizytą w Kijowie przebywał minister spraw zagranicznych Chin Yang Jiechi. W jej trakcie podpisano protokół o współpracy między ministerstwami oraz omówiono kwestie współpracy gospodarczej. Wizyta może świadczyć o tym…
Analizy |

21 maja rosyjska prasa powołując się na źródła w Gazpromie poinformowała, że Białoruś zalega z płatnościami za rosyjski gaz w wysokości 137 mln USD za pierwszy kwartał br. Zadłużenie wynika z faktu, iż strona białoruska wciąż…
Analizy |

 

21 maja kontrolowany przez azerbejdżański SOCAR terminal naftowy w Kulewi (gruzińskie wybrzeże Morza Czarnego) poinformował o uruchomieniu przesyłu kazaskiej ropy pochodzącej ze złoża Tengiz. Uruchomienie dostaw jest sukcesem…
Analizy |
20 maja Dmitrij Miedwiediew podpisał ustawę liberalizującą zasady pobytu i zatrudnienia na terenie FR wysoko wykwalifikowanych cudzoziemców. Ustawa wprowadza też nowe zasady zatrudnienia obywateli państw WNP do pomocy domowej. Nowe…
Analizy |

 

Według oficjalnych danych Państwowego Komitetu Statystyki, PKB Ukrainy w I kwartale wzrósł o 4,8%. Wzrost zapewniły produkcja przemysłowa i transport, a głównym impulsem poprawy sytuacji była dobra koniunktura na rynkach…
Analizy |

W dniach 18–19 maja na terenie całej Białorusi doszło do rewizji w siedzibach organizacji i mieszkaniach osób uczestniczących w społecznej kampanii „Mów prawdę!” oraz zatrzymań jej działaczy. Wydaje się, że szeroko zakrojone…
Analizy |

 

21 maja prezydent Turkmenistanu Kurbanguły Berdymuhamedow nieoczekiwanie podpisał postanowienie, zgodnie z którym to turkmeńskie spółki zbudują wewnątrzturkmeński gazociąg Wschód–Zachód, który umożliwi przesył gazu z…