1 - 10 z 654
Analizy | | Kamil Kłysiński

Wyznaczone na 9 sierpnia br. wybory prezydenckie na Białorusi odbywają się w warunkach wyjątkowo niesprzyjających dla władz. Związana ze sporem na linii Mińsk–Moskwa o kształt dalszej integracji redukcja rosyjskich…

Analizy | | Kamil Kłysiński

14 lipca Centralna Komisja Wyborcza (CKW) ogłosiła, że oficjalny status kandydatów w wyznaczonych na 9 sierpnia br. wyborach prezydenckich uzyskali: Alaksandr Łukaszenka, była deputowana białoruskiego…

Analizy | | Kamil Kłysiński, Piotr Żochowski

18 czerwca funkcjonariusze Komitetu Kontroli Państwowej (KKP) – organu nadzorującego finanse publiczne i uprawnionego do ścigania przestępstw gospodarczych – zatrzymali Wiktara Babarykę, długoletniego prezesa…

Analizy | | Kamil Kłysiński

15 czerwca białoruski bank centralny wprowadził tymczasowy nadzór komisaryczny nad należącym w 99% do rosyjskich udziałowców Biełgazprombankiem. Jego długoletnim prezesem był ubiegający się o status kandydata w…

Analizy | | Sławomir Matuszak

9 czerwca Rada Dyrektorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) zaakceptowała nowy program stand by dla Ukrainy na sumę 5 mld dolarów i na okres 18 miesięcy. Środki mają zostać przeznaczone na walkę…

Analizy | | Kamil Kłysiński

4 czerwca prezydent Alaksandr Łukaszenka podjął decyzję o częściowej wymianie składu rządu. Dotychczasowy premier Siarhiej Rumas odszedł z zajmowanego stanowiska i, zgodnie z oficjalną informacją, przejdzie do sektora…

Analizy | | Kamil Kłysiński

Od 21 maja komitety pretendentów na kandydatów w zaplanowanych na 9 sierpnia wyborach prezydenckich zbierają podpisy potrzebne do formalnej rejestracji. W Mińsku, a także w większości dużych i średnich białoruskich…

Analizy | | Szymon Kardaś, Kamil Kłysiński

15 maja minister spraw zagranicznych Uładzimir Makiej poinformował o rozpoczęciu dostaw ropy naftowej z USA dla Białorusi. Pierwsza partia (według agencji Argus 90 tys. ton) dotrze w czerwcu do portu w Kłajpedzie i po…

Analizy | | Sławomir Matuszak

13 maja Rada Najwyższa przegłosowała projekt ustawy o udoskonaleniu mechanizmów regulowania działalności bankowej. Dokument dotyczy 104 instytucji finansowych znacjonalizowanych bądź…

Analizy | | Kamil Kłysiński

8 maja białoruski parlament wyznaczył datę wyborów prezydenckich na 9 sierpnia br. Decyzji tej towarzyszyły zatrzymania ok. 100 osób protestujących w różnych miejscowościach…