1 - 5 z 5
Analizy | | Witold Rodkiewicz

28 lipca ambasador USA w Moskwie został wezwany do rosyjskiego MSZ, gdzie wręczono mu noty dyplomatyczne z żądaniem zmniejszenia liczebności personelu.

Analizy | | Marcin Kaczmarski, Witold Rodkiewicz

W dniach 24–27 lipca odbywają się, po raz pierwszy na Bałtyku, wspólne rosyjsko-chińskie ćwiczenia morskie. 

Analizy | | Kamil Frymark

W wypracowanej deklaracji końcowej szczytu G20 przywódcy państw opowiedzieli się za dalszym wspieraniem wolnego handlu i przeciwko gospodarczemu protekcjonizmowi. 

Analizy | | Jan Strzelecki

Od początku lipca w całej Rosji doszło do przeszukań i wtargnięć do kilkunastu regionalnych sztabów wyborczych  Aleksieja Nawalnego oraz ataków na jego zwolenników.

Prace OSW | | Szymon Kardaś

O ile w latach dziewięćdziesiątych XX wieku rosyjski Daleki Wschód nie stanowił ważnego regionu w polityce wewnętrznej władz centralnych Rosji, o tyle po dojściu do władzy Władimira Putina został na poziomie deklaratywnym uznany za…