1 - 10 z 12
Analizy | | Kamil Frymark

Zaangażowanie RFN w rozwiązanie konfliktu syryjskiego oraz walka z terroryzmem wymusiły na Berlinie zbliżenie z Turcją. 

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Przedterminowe wybory są elementem trwającego od kilku miesięcy procesu korekty systemu zarządzania państwem.

Analizy | | Kamil Całus

Zaprzysiężenie nowego gabinetu zakończyło kryzys rządowy wywołany aresztowaniem w październiku 2015 roku byłego premiera Vlada Filata.

Analizy | | Maciej Falkowski

Ofensywa propagandowa jest prawdopodobnie próbą odbudowy pozycji Kadyrowa, nadszarpniętej w związku ze śledztwem w sprawie zabójstwa Niemcowa.

Analizy | | Witold Rodkiewicz

W świetle dotychczasowej praktyki reakcję rosyjską należy uznać za umiarkowaną. Kreml nie zdecydował się na szybką kontrakcję polityczną.

Analizy | | Marta Szpala

Nowy rząd może być niestabilny ze względu na rozbieżne priorytety partnerów koalicyjnych oraz ambicje liderów obu ugrupowań.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Od 12 stycznia przez Azerbejdżan przetacza się fala spontanicznych protestów wywołanych dramatycznie pogarszającą się sytuacją gospodarczą.

Analizy | | Wojciech Górecki, Wojciech Konończuk

Można przypuszczać, że obserwowany wzrost dynamiki rozmów wynika z nowych, nieznanych propozycji rosyjskich, które Kijów i Zachód są skłonne rozważyć.

Analizy | | Krzysztof Strachota

Deklaracje i posunięcia Ankary pozwalają spodziewać się dalszego zaostrzenia działań policyjnych i wojskowych w kraju, ale także w Iraku i Syrii.

Analizy | | Tomasz Dąborowski

Premier Borisow zarzucił prywatnemu dystrybutorowi gazu Overgas, że naraził na szwank bezpieczeństwo energetyczne kraju.