1 - 6 z 6
Analizy | | Maciej Falkowski, Piotr Żochowski

Kreml, który jest arbitrem w sporze prezydenta Czeczenii z resortami siłowymi, stoi przed trudnym dylematem.

Analizy | | Maciej Falkowski

Śmierć Aliaschaba Kebekowa przyczyni się do dalszego osłabienia struktur i zdolności bojowych Emiratu Kaukaskiego. 

Analizy | | Szymon Kardaś, Agata Łoskot-Strachota

Postępowanie antymonopolowe KE ma na celu ujednolicenie reguł gry na rynku gazowym UE, jego pełnej integracji i efektywnego funkcjonowania.

Analizy | | Witold Rodkiewicz

Strona rosyjska zademonstrowała skrajny pragmatyzm, odmawiając realnego wynagrodzenia Aten za prorosyjskie gesty. 

Analizy | | Witold Rodkiewicz

Działania Rosji wzmacniają przeciwników kompromisu tak w Iranie, jak i w USA, a tym samym zwiększają prawdopodobieństwo jego odrzucenia.

Analizy | | Szymon Kardaś, Tadeusz Iwański

Zgoda Moskwy na przedłużenie tzw. pakietu zimowego jest ustępstwem na rzecz Ukrainy.