1 - 1 z 1
Analizy | | Mateusz Seroka

Lider opozycyjnego SDSM Zoran Zaew przedstawił prezydentowi Ǵorge Iwanowowi podpisy deputowanych, którzy zadeklarowali poparcie dla jego rządu.